Delo društva je usmerjeno tudi v skupine in celotno skupnost.

S tem želimo dvigniti kvaliteto življenja v urbanem središču in s tem ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost posameznikov in skupin v skupnost.

PROJEKTI

Oživimo Fužine - Sosed sosedu človek

Fužinjada | Fužinetlon | Pravljična Tržnica

Socialno vključevanje

Socialno vključevanje in integracija otrok in mladostnikov z zaznanimi vedenjskimi težavami

Projekti po naročilu

Naroči projekt |

DEJAVNOSTI

Karitativne

ŠERFUD JE HUD - projekt razdeljevanja hrane

Nepridobitne

Vadba za socialno depriviligirane |

Pridobitne

Pridobitne dejavnosti | Izposoja opreme

Izobraževanje

Strokovni delavci | Prostovoljci

PPMS

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE

O PPMS
ČLANI PPMS
OBVESTILA
SKUPNOSTNE AKCIJE
  • Dejavnost Društva SPM je usmerjena v načrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogroženim uporabnikom.
  • S svojim delom skušamo v dejavnosti društva vključiti tudi ostale osebe, ki pri svojem življenju potrebujejo pomoč za urejanje življenjskih razmer in jim v ta namen nudimo socialno in psihološko podporo.
  • Vse dejavnosti društva so za udeležence brezplačne ali subvencionirane.
  • Osrednji cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin , ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč in podporo pri reševanju nastalih stisk in težav, predvsem tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja. 

  • Naši uporabniki so otroci in mladostniki, ki prihajajo iz socialno ogroženih, nefunkcionalnih ali kako drugače omejenih okolij.
  • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, neprilagodljivi, učno manj uspešni, vedenjsko težavni…
 • SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade
  Preglov trg 15, 1000, Ljubljana
  Telefon: 041 705 800 (mag.Vitomir Simunišek)
  E-mail: drustvospm@gmail.com 
 • Podarite 0,5% svoje dohodnine!

  Z akcijo #nulapet promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.

  To lahko stor ite tako da izpolnite obrazec na spletni strani eDavki 

  ALI natisnete obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.

NAPOVEDNIK
  
:

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE

Poslanstvo preventivnih programov za mlade je izvajanje skrbi, pomoči in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki živijo v revščini ali pa so na kakršen koli način izključeni. 

PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov: