PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov:

Poslanstvo preventivnih programov za mlade je izvajanje skrbi, pomoči in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki živijo v revščini ali pa so na kakršen koli način izključeni. Preventivni programi za mlade Slovenije (v nadaljevanju PPMS) je neformalno združenje nepridobitnih organizacij, ki deluje na področju dela z mladimi.

Vabimo vas tudi da všečkate našo Facebook stran.

CONA - Skupnostni programi za mlade

Skupnostni programi za mlade so preventivni programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

Več o...
DRUŠTVO SPM

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE SKUPNOSTNI PROGRAMI ZA MLADE

Več o...
MLADINSKO SREDIŠČE VIČ

Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov; dnevni center v okviru CSD Ljubljana Vič Rudnik.

Več o...
ŠKRLOVEC

ŠKRLOVEC-DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE (CSD KRANJ) (v nadaljevanju Škrlovec) je socialno preventivni program, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj.

Več o...
MLADI ZMAJI

Javni zavod Mladi zmaji koordinira delo Četrtnih mladinskih centrov ( v nadaljevanju ČMC), ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana

Več o...
MC Tržič

Mladinski center Tržič je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Tržič in predstavlja nadgradnjo programa »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki ter psihosocialna pomoč«.

Več o...
DC Ω

Dnevni center za otroke in mladostnike DC ☊ je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka.

Več o...
DRPDNM

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je kot regijsko stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije s strani Centra za socialno delo Novo mesto ...

Več o...
MISSS

ZAVOD MISSS programe za otroke, mlade in družine uspešno izvaja že od leta 1991. Socialnovarstveni programi so namenjeni obravnavi otrok in mladostnikov.

Več o...
MC Velenje

Mlade iz mesta Velenje in njegove bližnje okolice spodbujamo h kvalitetno-aktivnemu načinu preživljanja prostega časa, ter jim nudimo mentorsko in strokovno pomoč...

Več o...
Zavod Salesianum OE Skala

Stik z mladimi na ulici, športne in ustvarjalne dejavnosti, učna pomoč, osebno spremljanje mladostnikov z osebnimi in/ali učnimi težavami, psihosocialni tabori, izobraževanje strokovne javnosti

Več o...
DPD

Društvo za preventivno delo je nevladna, neprofitna in prostovoljska organizacija, ki v sodelovanju s številnimi vladnimi in nevladnimi ustanovami deluje na področju promocije duševnega zdravja.

Več o...
Ars vitae

ARS VITAE smo humanitarno društvo in delujemo v javnem interesu na območju Spodnjega Podravja. Že od leta 1998 redno izvajamo različne programe na področju socialnega varstva: Kdo sem jaz, Odgovorno starševstvo, Priprave na partnerstvo in starševstvo, Naprej zmorem sam.

Več o...
DC Pika

Program otrokom in mladostnikom nudi učno pomoč, pridobivanje tehnik učenja za lažje učenje, psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo), prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre...

Več o...
PPMS

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov:

Super User PPMS 8542

Že več kot deset let izvajamo odmevnejše projekte kot so razni tabori, pohodi, jadranja in podobno, katerih se udeležujejo otroci ter mladostniki, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in se v procesu odraščanja soočajo z različnimi psihosocialnimi stiskami in težavami (finančne in stanovanjske stiske, neizobraženost staršev, osebnostne, čustvene, vedenjske, učne težave, težave z različnimi vrstami odvisnosti, brezposelnostjo ter tudi stiske in težave, ki izhajajo iz dejstva, da pripadajo različnim etničnim manjšinam) ter mladi, ki se v naše centre vključujejo v prostem času.

Poslanstvo preventivnih programov za mlade je izvajanje skrbi, pomoči in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki živijo v revščini ali pa so na kakršen koli način izključeni.Preventivni programi za mlade Slovenije (v nadaljevanju PPMS) je neformalno združenje nepridobitnih organizacij, ki deluje na področju dela z mladimi.

V okviru skupnosti sodelujemo naslednje organizacije:

NAZIV ORGANIZACIJE

KONTAKTNE OSEBE

KONTAKT

Odgovorna oseba (direktor/direktorica)

 

ZAVOD MISSS

Matjaž Medvešek

Marija Vrhovnik

matjaz@misss.org

preventiva@misss.org

Matjaž Medvešek

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC

ŠKOFJA LOKA

(CSD Škofja Loka)

Vesna Žibert

vesna.zibert@gov.si

(04) 51 70 127

051 221 586

Ivana Kosir Erman

ivana.kosir-erman@gov.si

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE ŠKRLOVEC

(CSD Kranj)

Polona Ovsenar

Maja Kurnik

polona@skrlovec.net

maja@skrlovec.net

04/23-73-515, 040-190-560

Marjan Podbevšek

marjan.podbevsek@gov.si

MLADINSKI CENTER TRŽIČ

(CSD Tržič)

Katarina Kuzma

mladinski.center.trzic@gmail.com

031 699 247

Ljupka Cahunek

ljupka.cahunek@gov.si

Središče za mlade in otroke Velenje

Mitja Gregorič

mitja.gregoric@mc-velenje.si

ira.preininger@mc-velenje.si

 

Javni zavod Mladi zmaji

Doris Novak

doris.novak@mladizmaji.si

051 659 023

 

Mladinsko središče Vič (CSD Ljubljana Vič, Rudnik)

Jana Drobnič

Marija Simeunović

info@msvic.si

01/252 77 69

01/252 77 68


Darja Kovačič

darja.kovacic@gov.si

01/200 21 44

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Andreja Lustek

andreja.lustek@gmail.com

 

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE

Vitomir Simunišek

drustvospm@gmail.com

041/705 800

Vitomir Simunišek

 

CONA FUŽINE

 

Ana Škrbec

 

cona.fuzine@siol.net

CONA: 041/553 569

01/520 64 42.

 

Marjetka Čermelj

Zavod Salesianum

OE Skala

 

Tisel Rudi

oe.skala@gmail.com

041 798 557

rafopino@gmail.com

 

Marko Košnik

Društvo za preventivno delo

Zoran Maksimović

drustvo.pd@guest.arnes.si

tel. 031/ 314 - 672

 

ARS VITAE

Ptuj

Renata

Štopfer

031 519 902

ars.vitae.si@gmail.com

 

Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, program PIKA

Simona Martinšek

pika.dcmb@gmail.com

051 304 015