Konceptualna zasnova projekta:

Osnovno izhodišče PROJEKTA SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN INTEGRACIJE ZA OTROKE IN MLADE Z ZAZNANIMI VEDENJSKIMI TEŽAVAMI je s specifično metodo ustvariti pogoje, da dosežemo spremembe v okolju in pri posamezniku, ki bodo omogočale tudi spremembe v možnostih, družbenem statusu, dostopu do resursov in tako zagotavljale večjo družbeno vključenost. namen uporabe atipičnih metod dela je ustvari specifične pogoje, v katerih strokovna obravnava dosega boljše rezultate, ker se v obravnavo vključujejo uporabniki, ki niso pripravljeni, si ne želijo ali pa ne čutijo potrebe po vključitvi v druge oblike psihosocialne pomoči ali pa sami ocenjujejo, da bi jim tovrstna obravnava koristila v smislu doseganja boljše in hitrejše želene konkretne spremembe.

Projekt razumemo kot:

 

  • Dejavnost Društva SPM je usmerjena v načrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogroženim uporabnikom.
  • S svojim delom skušamo v dejavnosti društva vključiti tudi ostale osebe, ki pri svojem življenju potrebujejo pomoč za urejanje življenjskih razmer in jim v ta namen nudimo socialno in psihološko podporo.
  • Vse dejavnosti društva so za udeležence brezplačne ali subvencionirane.
  • Osrednji cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin , ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč in podporo pri reševanju nastalih stisk in težav, predvsem tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja. 

  • Naši uporabniki so otroci in mladostniki, ki prihajajo iz socialno ogroženih, nefunkcionalnih ali kako drugače omejenih okolij.
  • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, neprilagodljivi, učno manj uspešni, vedenjsko težavni…
 • SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade
  Preglov trg 15, 1000, Ljubljana
  Telefon: 041 705 800 (mag.Vitomir Simunišek)
  E-mail: drustvospm@gmail.com 
 • Podarite 0,5% svoje dohodnine!

  Z akcijo #nulapet promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.

  To lahko stor ite tako da izpolnite obrazec na spletni strani eDavki 

  ALI natisnete obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.

NAPOVEDNIK
  
:

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE

Poslanstvo preventivnih programov za mlade je izvajanje skrbi, pomoči in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki živijo v revščini ali pa so na kakršen koli način izključeni. 

PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov:

 MSVmcvic logo2 bw  

 ŠKRLOVECskrlovec logo bw  

PIKA.pika m logo bw