NEPROFITNI TEČAJI PLAVANJA

Nove skupine otrok se učijo plavalnih veščin!.

Začel se je zadnji letošnji tečaj plavanja!

Plavanje za mladostnike z manj priložnostmi.

Potapljaška sekcija Društva SPM organizira potapljanje za mladostnike z manj priložnostmi. Tovrstno avtonomno potapljanje je tako postalo podporna metoda za delo z mladostniki, ki so obravnavani v okviru centrov za socialno delo. V okviru potapljaške dejavnosti strokovni delavci, sodelavci in prostovoljci pri delu z mladostniki svojo energijo usmerjajo v osebnostno rast vključenih mladostnikov in skrbijo za njihovo socialno vključenost.