PETKA

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper. Vsebinsko zajema preventivno-vzgojne dejavnosti ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Namenjen je otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom starosti, ki želijo kakovostnejše preživljati prosti čas, otrokom in mladostnikom, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, težave v odraščanju, so prikrajšani za primerno družinsko življenje, imajo težave na vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk.

Poleg psihosocialne pomoči, dnevni center otrokom in mladostnikom ponuja in zagotavlja vzgojno pomoč ter pomoč pri šolskem delu. Ob vodenih, organiziranih, prostočasnih dejavnostih, individualnih razgovorih in drugih pomočeh zaposlenih ter prostovoljcev otroci in mladostniki med šolskim letom delajo domače naloge, pridobivajo učne navade, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, aktivno preživljajo prosti čas, se tako preizkušajo v različnih vlogah, učijo se socialnih veščin, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo svoja močna področja, poglabljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, širijo svojo socialno mrežo, si postavljajo cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju. V času počitnic omogoča otrokom in mladostnikom brezplačno, kvalitetno, organizirano in aktivno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov.

Podpirajo nas:
PETKA
tel.: 051/304-015
e-pošta: dnevnicenter.kp@gmail.com

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA deluje med delovniki od ponedeljka do petka.
V času pouka je med šolskim letom za otroke in mladostnike odprt od 12.00 do 18.30 ure, v času šolskih počitnic pa se izvaja počitniški program od 9.00 do 15.00 ure.

Super User PPMS 19697

Mreža PPMS je bila ustanovljena leta 2002 na pobudo takratnega centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje s prvotnim namenom združevati programe, ki so delovali v sklopu takratnih centrov za socialno delo v MOL.

Zaradi potrebe po usklajevanju standardov in normativov dela, kot tudi zaradi potrebe po dvigovanju nivoja kakovosti svojega dela, se je kmalu začela širiti v druge slovenske regije in vključevati dnevne in mladinske centre z drugačnimi pravnimi statusi, kot tudi druge organizacije, ki so izvajale preventivne programe za to ciljno populacijo v okviru socialnega varstva. Tako so del mreže postale tudi nevladne organizacije ter občinski in javni zavodi izven mesta Ljubljana.

V okviru skupnosti sodelujemo naslednje organizacije:

NAZIV ORGANIZACIJE

KONTAKTNE OSEBE

KONTAKT

Odgovorna oseba (direktor/direktorica)

 ZAVOD MISSS

Marija Vrhovnik

preventiva@misss.org

Matjaž Medvešek

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC

ŠKOFJA LOKA

(CSD Škofja Loka)

Vesna Žibert

vesna.zibert@gov.si

(04) 51 70 127

051 221 586

Ivana Kosir Erman

ivana.kosir-erman@gov.si

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE ŠKRLOVEC

(CSD Kranj)

Polona Ovsenar

Maja Kurnik

polona@skrlovec.net

maja@skrlovec.net

04/23-73-515, 040-190-560

Marjan Podbevšek

marjan.podbevsek@gov.si

MLADINSKI CENTER TRŽIČ

(CSD Tržič)

Katarina Kuzma

mladinski.center.trzic@gmail.com

031 699 247

Ljupka Cahunek

ljupka.cahunek@gov.si

Središče za mlade in otroke Velenje

Mitja Gregorič

mitja.gregoric@mc-velenje.si

ira.preininger@mc-velenje.si

 

Javni zavod Mladi zmaji

Jon Žagar

jon.zagar@mladizmaji.si

051 282 140

 Ksenja Perko

ksenja@mladizmaji.si

Mladinsko središče Vič (CSD Ljubljana Vič, Rudnik)

Jana Drobnič

Marija Simeunović

info@msvic.si

01/252 77 69

01/252 77 68


Darja Kovačič

darja.kovacic@gov.si

01/200 21 44

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Mojca Vegelj

Kristina Lovrinović

 

mojca.vegelj@drpdnm.org

kristina.lovrinovic@drpdnm.org

041 928 393

 

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE

Vitomir Simunišek

drustvospm@gmail.com

070/363 012

Vitomir Simunišek

 

CONA FUŽINE

 

Ana Škrbec

 

cona.fuzine@siol.net

CONA: 041/553 569

01/520 64 42.

 

Marjetka Čermelj

Zavod Salesianum

OE Skala

Boštjan Jamnik

oe.skala@gmail.com

031 486 554

rafopino@gmail.com

 Marko Košnik

Društvo za preventivno delo

Zoran Maksimović

drustvo.pd@guest.arnes.si

tel. 031/ 314 - 672

 

ARS VITAE

Ptuj

Renata

Štopfer

031 519 902

ars.vitae.si@gmail.com

 

Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, program PIKA

Simona Martinšek

pika.dcmb@gmail.com

051 304 015

 
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA (CSD Južna Primorska, Enota Koper) Urška Prinčič dnevnicenter.kp@gmail.com,
05 66 34 590
urska.princic@gov.si,
051 389 608
Tjaša Rodman (direktorica)
Dnevni center za romske otroke in mladostnike KHER ŠU BEŠI (CSD Dolenjska in Bela Krajina, enota Trebnje) Nataša Smolič

(07) 34-81-584 in 031 770-979

dc.khersubesi@gmail.com
mag. Irena Kralj (direktorica)
DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica
Primož Bezjak

Gsm: 030/625 298

dnevni.center@drustvo-zarek.si

Ivanka Berčan (predsednica društva)