Sekcija PPMS je nacionalna multidisciplinarna mreža strokovnih delavk in delavcev, ki združuje predstavnike vladnih in nevladnih organizacij na področju socialnega varstva in mladinskega dela. Organizacije, vključene v sekcijo, izvajajo preventivne programe ter programe podpore in pomoči otrokom in mladostnikom prikrajšanih za primerno družinsko življenje ter s težavami v odraščanju. V okviru sekcije trenutno deluje 16 vladnih in nevladnih organizacij.

Vabimo vas tudi da všečkate našo Facebook stran.

CONA - Skupnostni programi za mlade

Skupnostni programi za mlade so preventivni programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

Več o...
DRUŠTVO SPM

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE SKUPNOSTNI PROGRAMI ZA MLADE

Več o...
MLADINSKO SREDIŠČE VIČ

Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov; dnevni center v okviru CSD Ljubljana Vič Rudnik.

Več o...
ŠKRLOVEC

ŠKRLOVEC-DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE (CSD KRANJ) (v nadaljevanju Škrlovec) je socialno preventivni program, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj.

Več o...
MLADI ZMAJI

Javni zavod Mladi zmaji koordinira delo Četrtnih mladinskih centrov ( v nadaljevanju ČMC), ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana

Več o...
PetKA

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.

Več o...
MC Tržič

Mladinski center Tržič je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Tržič in predstavlja nadgradnjo programa »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki ter psihosocialna pomoč«.

Več o...
DC Ω

Dnevni center za otroke in mladostnike DC ☊ je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka.

Več o...
DRPDNM

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je kot regijsko stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije s strani Centra za socialno delo Novo mesto ...

Več o...
MISSS

MISSS je neprofitni zavod, ki deluje na področju socialnega varstva od leta 1991. Programi na področju socialnega varstva so namenjeni otrokom, mladostnikom in njihovim staršem.

Več o...
MC Velenje

Mlade iz mesta Velenje in njegove bližnje okolice spodbujamo h kvalitetno-aktivnemu načinu preživljanja prostega časa, ter jim nudimo mentorsko in strokovno pomoč...

Več o...
Zavod Salesianum OE Skala

Stik z mladimi na ulici, športne in ustvarjalne dejavnosti, učna pomoč, osebno spremljanje mladostnikov z osebnimi in/ali učnimi težavami, psihosocialni tabori, izobraževanje strokovne javnosti

Več o...
DPD

Društvo za preventivno delo je nevladna, neprofitna in prostovoljska organizacija, ki v sodelovanju s številnimi vladnimi in nevladnimi ustanovami deluje na področju promocije duševnega zdravja.

Več o...
Ars vitae

ARS VITAE smo humanitarno društvo in delujemo v javnem interesu na območju Spodnjega Podravja. Že od leta 1998 redno izvajamo različne programe na področju socialnega varstva: Kdo sem jaz, Odgovorno starševstvo, Priprave na partnerstvo in starševstvo, Naprej zmorem sam.

Več o...
DC Pika

Program otrokom in mladostnikom nudi učno pomoč, pridobivanje tehnik učenja za lažje učenje, psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo), prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre...

Več o...
PPMS

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov:

Super User PPMS 15196

Mreža PPMS je bila ustanovljena leta 2002 na pobudo takratnega centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje s prvotnim namenom združevati programe, ki so delovali v sklopu takratnih centrov za socialno delo v MOL.

Zaradi potrebe po usklajevanju standardov in normativov dela, kot tudi zaradi potrebe po dvigovanju nivoja kakovosti svojega dela, se je kmalu začela širiti v druge slovenske regije in vključevati dnevne in mladinske centre z drugačnimi pravnimi statusi, kot tudi druge organizacije, ki so izvajale preventivne programe za to ciljno populacijo v okviru socialnega varstva. Tako so del mreže postale tudi nevladne organizacije ter občinski in javni zavodi izven mesta Ljubljana.

V okviru skupnosti sodelujemo naslednje organizacije:

NAZIV ORGANIZACIJE

KONTAKTNE OSEBE

KONTAKT

Odgovorna oseba (direktor/direktorica)

 ZAVOD MISSS

Marija Vrhovnik

preventiva@misss.org

Matjaž Medvešek

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC

ŠKOFJA LOKA

(CSD Škofja Loka)

Vesna Žibert

vesna.zibert@gov.si

(04) 51 70 127

051 221 586

Ivana Kosir Erman

ivana.kosir-erman@gov.si

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE ŠKRLOVEC

(CSD Kranj)

Polona Ovsenar

Maja Kurnik

polona@skrlovec.net

maja@skrlovec.net

04/23-73-515, 040-190-560

Marjan Podbevšek

marjan.podbevsek@gov.si

MLADINSKI CENTER TRŽIČ

(CSD Tržič)

Katarina Kuzma

mladinski.center.trzic@gmail.com

031 699 247

Ljupka Cahunek

ljupka.cahunek@gov.si

Središče za mlade in otroke Velenje

Mitja Gregorič

mitja.gregoric@mc-velenje.si

ira.preininger@mc-velenje.si

 

Javni zavod Mladi zmaji

Jon Žagar

jon.zagar@mladizmaji.si

051 282 140

 Ksenja Perko

ksenja@mladizmaji.si

Mladinsko središče Vič (CSD Ljubljana Vič, Rudnik)

Jana Drobnič

Marija Simeunović

info@msvic.si

01/252 77 69

01/252 77 68


Darja Kovačič

darja.kovacic@gov.si

01/200 21 44

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Mojca Vegelj

Kristina Lovrinović

 

mojca.vegelj@drpdnm.org

kristina.lovrinovic@drpdnm.org

041 928 393

 

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE

Vitomir Simunišek

drustvospm@gmail.com

070/363 012

Vitomir Simunišek

 

CONA FUŽINE

 

Ana Škrbec

 

cona.fuzine@siol.net

CONA: 041/553 569

01/520 64 42.

 

Marjetka Čermelj

Zavod Salesianum

OE Skala

Boštjan Jamnik

oe.skala@gmail.com

031 486 554

rafopino@gmail.com

 Marko Košnik

Društvo za preventivno delo

Zoran Maksimović

drustvo.pd@guest.arnes.si

tel. 031/ 314 - 672

 

ARS VITAE

Ptuj

Renata

Štopfer

031 519 902

ars.vitae.si@gmail.com

 

Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, program PIKA

Simona Martinšek

pika.dcmb@gmail.com

051 304 015

 
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA (CSD Južna Primorska, Enota Koper) Urška Prinčič dnevnicenter.kp@gmail.com,
05 66 34 590
urska.princic@gov.si,
051 389 608
Tjaša Rodman (direktorica)